کارگاه ها

کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا بر اساس عملکرد

کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا بر اساس عملکرد

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 27 اسفند 1399 - برگزار کننده : کانون مهندسین بابل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

🛑 با همکاری کانون مهندسین بابل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه (دارای امتیاز نظام ارجاع)

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه (دارای امتیاز نظام ارجاع)

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 24 اسفند 1399 - برگزار کننده : نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

این کارگاه با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار میگردد و داری 100 امتیاز نظام ارجاع می باشد.

کارگاه آموزشی طرح و اجرای تکنولوژی های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان (دارای امتیاز نظام ارجاع)

کارگاه آموزشی طرح و اجرای تکنولوژی های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان (دارای امتیاز نظام ارجاع)

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 20 اسفند 1399 - برگزار کننده : نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

این کارگاه با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار میگردد و داری 100 امتیاز نظام ارجاع می باشد.

اصول آشنایی با SDI

اصول آشنایی با SDI

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : مهندس زهرا رضایی

معرفی فناوری پهپاد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین

معرفی فناوری پهپاد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر سالار میرزاپور

مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS

مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر سالار میرزاپور

پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری

پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : نامشخص

دکتر زهرا چترسیماب

Web GIS و پایگاه داده

Web GIS و پایگاه داده

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : مهندس زهرا رضایی

آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری

آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر سمیرا بلوری

مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  • تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر ابوذر شفیع پور