برنامه همایش

 • 8:30 - 8:40

  شروع همایش

  تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
  سرود جمهوری اسلامی ایران
  اعلام برنامه / پخش کلیپ

 • 8:40 - 8:50

  سخنرانی و خیر مقدم

  پروفسور غلامرضا قدرتی امیری/ ریاست دانشگاه علوم و فناوری آریان/ استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

 • 8:50 - 9:10

  خیر مقدم و گزارش دبیر علمی همایش به همراه سخنرانی

  روش های بهینه نقشه سازی با تاکید بر داده های زمین مرجع به منظور ارزیابی زیست محیطی و کاربرد در طرح ملی امایش سرزمین / دکتر علیرضا قراگوزلو / دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

 • 9:10 - 9:30

  سخنرانی دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

  ریاست سازمان نقشه برداری کشور

 • 9:30 - 9:50

  کاربرد نقشه برداری درپیاده سازی و کنترل هندسی ساختمان ها

  دکتر یحیی جمور / دانشگاه شهید بهشتی / رئیس انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

 • 9:50 - 10:10

  مدیریت توسعه شهری در برابر تغییر اقلیم مبتنی بر مدلهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی

  دکتر منوچهر فرج زاده/ استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • 10:10 - 10:20

  استراحت - پخش کلیپ

 • 10:20 - 11:00

  Use of fiber optic in tunneling construction

  Dr. Daniel Dias/ Professor of Joseph Fourier University of Grenoble

 • 11:00 - 11:30

  Building Sustainability By Using GIS through the 5th Wave Theory

  دکتر حميد دوست محمديان / استاد دانشگاه FHM آلمان / رئيس موسسه F-GISI

 • 11:30 - 12:30

  کارگاه 1

  معرفی فناوری پهپاد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین / مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS
  مهندس سالار میرزاپور

 • 12:30 - 13:00

  استراحت

 • 13:00 - 14:00

  کارگاه 2

  مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  دکتر ابوذر شفیع پور

 • 14:00 - 14:30

  اطلاعات مکانی در مدیریت زمین، با تاکید بر عکس هوایی و تصویر ماهواره ای

  دکتر مهدی مدیری / دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ریاست انجمن مخاطره شناسی ایران

 • 14:30 - 15:00

  کاربرد GIS و RS درتوسعه شهری

  دکتر یوسفعلی زیاری/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • 15:00 - 16:00

  کارگاه 3

  آشنایی با پایگاه داده و مفاهیم SDI و Web GIS / مهندس زهرا رضایی

 • 16:00 - 17:00

  کارگاه 4

  آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری/ دکتر سمیرا بلوری

 • 17:00 - 18:00

  کارگاه 5

  پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری / مهندس زهرا چترسیماب