مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر ابوذر شفیع پور