معرفی فناوری پهپاد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین

معرفی فناوری پهپاد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین

تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر سالار میرزاپور