تعرفه ها و پرداخت

عنوان قیمت توضیحات
ویژه دانشجویان با مقاله 300000 ندارد
ویژه دانشجویان بدون مقاله 200000 ندارد
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه با مقاله 350000 ندارد
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه بدون مقاله 250000 ندارد
ویژه ثبت ‌نام کنندگان آزاد 35000 ندارد
هزینه ثبت مقالات دوم و سوم و ... 50000 ندارد
رفتن به صفحه پرداخت

میتوانید با مراجعه به پنل کاربری خود در بخش پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت هزینه خدمات همایش اقدام فرمایید.