محورهای همایش

الف) مهندسی نقشه برداری :

• زیرساخت داده مکانی
• مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی (رفتارسنجی پوسته زمین،فرونشست و زمین لغزش و ...)
• اقلیم و محیط زیست
• ناوبری
• بهداشت ، درمان و سلامت
• کاداستر و LIS
• كاربردهاي سامانه اطلاعات مکانی(GIS) فتوگرامتری و سنجش از دور (RS)
• استاندارد سازی داده های مکانی
• کارتوگرافی و نمایش اطلاعات مکانی (Visualization)
• ژئودزی و ژئودینامیک

ب) مهندسی عمران :

• شناسایی آسيب در سازه های مهندسی و مقاوم سازي سازه ها
• سلامت سنجی سازه ها
• فناوري هاي نوين در مهندسي عمران
• مهندسي راه ،حمل و نقل و ترافيك
• يافته هاي جديد در تحليل و طراحي سازه هاي فولادی و بتنی سبك
• ارزيابي و ارائه روش های بهسازی ومقاوم سازي
• مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
• ديناميك خاك و ژئوتكنيك لرزه اي
• مهندسي آب و فاضلاب

ج) توسعه شهری :

• طراحي شهري
• برنامه ريزي شهري و منطقه اي
• مديريت شهري
• جغرافياي شهري
• هويت شهري
• فضا و مكان
• مسائل زيست محيطي در شهر
• مسكن و امور شهري
• آمايش سرزمين
• برنامه ريزي روستايي
• مطالعات ژئومورفولوژي
• مدل سازي و توسعه شهر