✅قابل توجه شرکت کنندگان محترم کارگاه های دارای امتیاز نظام ارجاع

✅قابل توجه شرکت کنندگان محترم کارگاه های دارای امتیاز نظام ارجاع

👈 باطلاع شرکت کنندگان محترم کارگاه های دارای امتیاز نظام ارجاع میرساند که گواهی شرکت در کارگاه این عزیزان در حال صدور بوده و به محض نهایی شدن و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی استان به ایمیلهای معرفی شده ارسال خواهد شد.


دبیرخانه همایش

(26 اسفند 1399)