✅ زمان ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس

✅ زمان ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس

به اطلاع ارائه دهندگان مقاله در "همایش ملی تکنولوژی سیستمهای اطلاعات مکانی" می‌رساند که با توجه به فشردگی برنامه ها در روز اول همایش (پنجشنبه ۱۴ اسفندماه)، زمانبندی ارائه مقالات برای روز دوم همایش (چهارشنبه ۲۰ اسفندماه) خواهد بود و جزئیات آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.


دبیرخانه همایش

(15 اسفند 1399)