برگزاری روز دوم همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری

برگزاری روز دوم همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از طرف کمیته علمی کنفرانس، در روز 24 اسفند ۱۳۹۹ مقاله های پذیرفته شده در کنفرانس که برنامه زمانبندی آن ها قبلا اعلام شده بود به صورت آنلاین با حضور مسئولین نشستهای علمی و مخاطبین ارائه گردیدند.


همچنین یکی از کارگاه های علمی دارای امتیاز ارجاع نظام مهندسی با عنوان "تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه" توسط آقای دکتر شیرزادی دکتر ملکی تبار از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. دومین کارگاه از مجموعه این کارگاه ها در تاریخ ۲۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد

(24 اسفند 1399)

برگزاری روز دوم همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری