🛑 امکان حضور رایگان کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران، نقشه برداری و معماری دانشگاه علوم و فناوری آریان در

🛑 امکان حضور رایگان کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران، نقشه برداری و معماری دانشگاه علوم و فناوری آریان در

✅ بر اساس تصمیم کمیته سیاستگذاری کنفرانس و به جهت فراهم نمودن زمینه فعالیتهای پژوهشی در دانشجویان عزیز، حضور کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه علوم و فناوری آریان در همایش فوق رایگان بوده و از سوی دبیرخانه کنفرانس به شرکت کنندگان در همایش گواهی حضور اعطاء می گردد.

👈جهت شرکت در همایش به سامانه برگزاری کلاسهای آنلاین دانشگاه به آدرس aryan.iranlms.org مراجعه نموده و پس از ورود، لینک پیوستن به جلسه آنلاین تعریف شده همایش را کلیک فرمایید. (لینک مذکور از روز چهارشنبه فعال خواهد شد)

👈زمان همایش: پنجشنبه ۱۴ اسفند، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸

✅حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

(10 اسفند 1399)